О НАМА

О НАМА

Uncategorised

"Информационо-комуникационе технологије и иновативни сервиси у библиотекама"

  • Written by Narodna biblioteka Osecina
  • Category: Uncategorised
  • Hits: 782

Запослени у Народној библиотеци Осечина присуствовали су научном скупу Библионет 2017, који је ове године под темом ˮИнформационо-комуникационе технологије и иновативни сервиси у библиотекама“ одржан у Бибиотеци града Београда од 14. И 15 септембра.

Библионет је научни и стручни скуп која већ десет година са успехом промовише библиотечко-информациону делатност у Србији. Он на једном месту окупља директоре готово свих јавних библиотека и најеминентније српске библиотекаре. На Библионету се, кроз бројне програме, разговоре и презентације, размењују искуства и приказују примери добре праксе. Скуп снажно и директно доприноси развоју научно-истраживачког, стручног и практичног рада у библиотечко-информационој делатности у Србији. Библионет се реализује под окриљем Заједнице матичних библиотека Србије, асоцијације која окупља све матичне библиотеке у Србији.

Библионет 2017 ставио је фокус на примену информационо-комуникационих технологија (ИКТ) у библиотекама и на увођење иновативних библиотечких сервиса и програма заснованих на савременим технолошким достигнућима.

Библиотечко пословање данас засновано је на информационим технологијама – библиотечки информациони пословни системи, електронски каталози, различите базе података, аутоматизована позајмица (баркодирање фондова), различити софтвери за управљање радним процесима и њихово евалуирање и сл.

Такође, број библиотечких сервиса заснованих на ИКТ у непрекидном је порасту. Све је више библиотека чије услуге обухватају: електронске читаонице, makerspace едукативне лабораторије, са различитим дигиталним алатима (3Д штампачи, роботи…); media lab просторе за стварање аудио и видео садржаја; различите онлајн услуге (образовни курсеви, видео игре и веб сајтови, е-магазини, сервис Питај библитекара...) и др.

У складу са овим, савремени трендови у развоју библиотечко-информационе делатности подразумевају снажно развијену информатичку инфраструктуру, перманентно ангажовање ИТ стручњака, као и континуирано праћење и едуковање библиотечких стручњака у области ИКТ. Са друге стране, унапређивање и одржавање информатичких платформи и ангажовање стручњака, са аспекта могућности библиотека, подразумева посебне напоре у постизању баланса између нараслих захтева и скромних средстава којима оне располажу. 

Вече плеса

  • Written by Narodna biblioteka Osecina
  • Category: Uncategorised
  • Hits: 1813

Синоћ је у нашој Библиотеци одржано плесно вече РМП кулба из Ваљева. Организатори ове вечери Канцеларија за младе општине Осечина и Библиотека, овим плесним програмом најавили су школу плеса, која ће почети са радом у фебруару и трајаће до априла. Часови ће за полазнике бити бесплати и одржаваће се у великој сали Библиотеке.

Више информација за школу плеса може се добити у Канцеларији за младе где ће бити и пријава полазника или на број 064-26-44-217.

Закажите недорогой анализ воды