Библиотека данас

Народна библиотека Осечина је установа која обавља делатности којима се обезбеђује задовољење потреба грађана, као и остваривање других Законом утврђених интереса.

       Делатности Библиотеке:

  • Библиотечко - информациона делатност 
  • Издавачка делатност
  • Прикативање кинематографских дела
  • Графичке услуге
  • Услуге умножавања и израда фото и других копија
  • Заштита културних добара


     Библиотечко - информациона делатност Народне библиотеке остварује се у одељењу у Осечини и издвојеном одељењу у Пецкој. У Осечини се врши набавка, инвентарисање, каталогизација, обрада књижног фонда, формирање базе података и издавање књига на коришћење. Одељење у Пецкој је позајмно одељење, где се обавља само издавање књига.
     Поред библиотечко - информационе делатности, Народна библиотека у Осечини као једина установа културе у Општини, обавља и све друге активности из домена центара за културу, биоскопа, галеријe. Она је организатор свих културних програма и манифестација.

Закажите недорогой анализ воды