Историјат

Будимир Николић, учитељ
              ( 1909 – 1976 )   
   оснивач прве књижнице и читаонице у Осечини
 
       „ Каквим се све радом  књижнице могу бавити сведочи најбоље пример књижнице у Осечини, коју је основао и њен председник био месни учитељ Будимир Николић. Била је смештена у приватној згради у центру Осечине, на коју се плаћала месечна кирија. Имала је позоришну и тамбурашку секцију. Позоришна секција је само током 1938 / 39. године приредила неколико   лепих позоришних комада у Осечини и Каменици, како од домаћих тако и од страних писаца, које је веома успешно режирао сам учитељ Николић. На овај начин, уз дистрибуцију књига и часописа, књижница је била од великог значаја и користи за просветно културни развитак и интензивније народно просвећивање овог доста заосталог краја.   “   
 
( Текст је из Архива Дринске бановине, којој је Осечина територијално припадала после Другог светског рата )  

         Народна библиотека Осечина једина је установа културе на територији општине Осечина. Сматра се да је Народна књижница и читаоница у Осечини основана 1924. године. Престала је са радом 1926.године, а обновљена 1933. године. Тада је имала 233 књиге, позоришну и тамбурашку секцију.

          После Другог светског рата Библиотека је обновила рад. Некад је радила самостално, а некад у саставу других установа културе, као што су: Нaродни универзитет, КОЦ „Петар Враголић“, Дом културе.  Народна библиотека у Осечини је под тим називом почела са радом 23. 03. 1995. године. Право и дужност оснивача Библиотеке врши Скупштина Општине Осечина на основу одлуке о оснивању Народне библиотеке у Осечини бр. 060-112-95 од 23. 03. 1995. године и Одлуке о измени одлуке о Оснивању Народне библиотеке у Осечини бр. 060-452-04 од 22. 12. 2004. године.
 

Закажите недорогой анализ воды