О НАМА

О НАМА

Научно одељење

Научно одељење

nauscno
Научно одељење је, такође, на спрату. Обухвата површину од  72 м2. Има  фонд од око 5. 000 публикацијa. Структуру фонда чине књиге  које припадају свим научним и стручним областима знања: енциклопедије, приручници, лексикони, речници, атласи, као и публикације из психологије, филозофије, религије, социологије, права, биологије, хемије, физике, медицине, менаџмента, музике, позориста, филма, архитектуре, спорта, књижевне критике, географије, историје, итд.

Књиге су смештене по систему УДК, а посебна вредност јесте слободно претраживање фонда. Позајмица овог материјала није могућа. Набавном политиком, колеко је највише могућно, набављају се вредна дела науке и културе за потребе данашњих читалаца, али и са одговорношћу и пред будућим корисницима.

У оквиру одељења  се налази и читаоница са 60 места, коју могу користити сви чланови библиотеке, Овај простор се користи за извођење различитих културних садржаја: изложбе, књижевне вечери и представљање књига.

Закажите недорогой анализ воды