Завичајно одељење

zavicajno
Завичајни фонд броји око 300 публикација, у оквиру кога се чувају дела на основу три   критеријума:

 - аутор из Осечине,

 - тема: Осечина 

 - издавач: из Осечине.

У њему се налазе књиге које обухватају различите области, завичајна периодика и некњижна грађа ( позивнице, каталози, плакати ).

Позајмица материјала из овог фонда није могућа, већ се користи искључиво у читаоници.

Закажите недорогой анализ воды