Легат професора Аце Миленовића

legat
То је први легат који библиотека има у свом власништву. Смештен је на површини од  4 м2. Састоји се од: 44 романа, 3 речника, 21 уџбеника из францускoг језика, 16 свезака, 2 часописа, 89 касета, 2 плоче и 2 цд-а.

Закажите недорогой анализ воды