Запослени

Запослени

ana ivkovic

1. Mр Ана Ивковић, дипломирани библиотекар,  на функцији директора

tanja petrovic

2. Тања Пертовић, књижничар

Јелица Зељић књижничар

3. Јелица Зељић, књижничар

4. Драган Павловић организатор материјално - финансијских и општих послова

4. Драган Павловић, организатор материјално - финансијских и општих послова

5. Бранко Петровић технички реализатор програма - ложач

5. Бранко Петровић, технички реализатор програма - ложач

6. Марица Мијаиловић радник на одржавању чистоће

6. Марица Мијаиловић, радник на одржавању чистоће

Закажите недорогой анализ воды