Запослени

ana ivkovic

1. Mр Ана Васиљевић, дипломирани библиотекар,  на функцији директора

tanja petrovic

2. Тања Пертовић, књижничар

Јелица Зељић књижничар

3. Јелица Зељић, књижничар

4. Драган Павловић организатор материјално - финансијских и општих послова

4. Драган Павловић, организатор материјално - финансијских и општих послова

5. Бранко Петровић технички реализатор програма - ложач

5. Бранко Петровић, технички реализатор програма - ложач

6. Марица Мијаиловић радник на одржавању чистоће

6. Марица Мијаиловић, радник на одржавању чистоће

Закажите недорогой анализ воды