Вести

ПРЕДСТАВЉЕН ПОРТАЛ "ДИГИТАЛНИ ДАНИ ШЉИВЕ"

У четвртак, 29. августа 2019. године у оквору програма предсајамске вечери
у читаоници позајмног одељења Библиотеке представљен је портал о шљиви и шљиварству у овиру пројекта "Дигитални дани шљиве “.
У сарадњи са Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић“  из Београда, која у свом раду предњачи када је област дигитализације у питању и по опреми и по стручном кадру, у разговорима  др Адамом Софронијевићем, нашом драгом земљакињом  др Александром Тртовац и тимом њихових колега, родила се идеја за пројекат под називом Дигитални дани шљиве: израда и промоција портала за централизовани приступ материјалима културног наслеђе Републике Србије везаним за шљиву и шљиварство. 
Пројекат је подржало Минисртарство културе и информицања РС. Он подразумева  прикупљање, организовање, дигитализовање, презентовање и трајно чување материјала културног наслеђа везаног за шљиву и шљиварство из фондова инситуција културе Републике Србије, као и израду и администрирање портала који обједињује приступ овим материјалима за све заинтересоване кориснике из Републике Србије и света.
Дакле, сагледна је шљива из свих аспеката и за представљена сваког корисника.
Овај портал поред заштите културног наслеђа, значајан је и за и популаризацију процеса дигитализације, а може и да да допринос у развоју туризму, што му даје додатну вредност. 
Портал је заинтесеованој публици представила Др Александра Тртовац, наша колегиница, али пре свега велики пријатељ завичајне библиотеке и амбасадор лепота наше Осечине.
Директорка Ана Васиљевић захвлила се Министарству културе на финансијској подршци, партнерима на пројету УБ „Светозар Марковић“ на огромној стручној подршци, свим пријатељима Библиотеке,који су за потребе Пројекта уступили материјале и фотографије за дигитализацију, а њихова имена су пописана у импресуму портала.
Сви занитересовани могу погледати портал на адреси digitalnasljiva.rs
 

 

Закажите недорогой анализ воды