Вести

Иновације у библиотекарству кроз регионално и међународно умрежавање

У оквиру програма сталног стручног усавршавања запослених у библиотечко - информационој делатности Матична библиотека "Љубомир Ненадовић" у Ваљеву организовала је 16. октобра 2018. у просторијама библиотеке семинар под називом ИНЕЛИ Балканс - библиотечка мрежа као пример културне дипломатије. Аутори и реализатори семинара биле су наше колегинице Беба Станковић из Народне библиотеке Србије и Даниела Скоковић из Народне библиотеке Пожега.

Садржај програма који је фокусиран на унапређење постојећих, као и стицање нових струковних знања из различитих области библлиотекарства пратиле су запослене Јелица Зељић и Тања Петровић.

Садржај семинара конципиран је тако да за циљ има анимирање библиотечких радника на потребу да се навикну на сталну потребу за учењем и усавршавањем како би били спремни на повећане и веома брзо променљиве захтеве корисника библиотеке.

Лично усавршавање у струци један је од најефикаснијих начина за унапређење и квалитета рада у библиотекама. Унапређење већ постојећих класичних струковних вештина, као и стицање нових, размена искустава са колегама из различитих библиотека Србије и региона, свакако доводи до унапређења установа у којима раде полазници, као и средина у којима се библиотеке налазе.   Полазницима су презентовани примери употребе различитих пројеката и садржаја, као и разјашњење основних појмова културних (креативних индустрија) и кулутне дипломатије, који помажу у самосталном креирању и реализацији подстицајних и иновативних услуга у својим библиотекама.

 

Закажите недорогой анализ воды