Министарство културе подржало пројекат Библиотеке о НКН

апр 22, 2021

Решењем Министраства културе и информисања Републике Србије о додели средстава за финансирање или суфинансирање пројеката у области откривања, прикупљања, истраживања, документовања, проучавања, вредновања, заштите, очувања, представљања, интерпретације, управљања и коришћења нематеријалног културног наслеђа Народној библиотеци Осечина одобрена су средства у износу од 200. 000, 00 динара за реализацију пројекта „Предење у осечинском крају“.

Реализација пројекта треба да нам пружи податке о: специфичности технике предења, справама за рад и локалној терминологији, народним веровањима везаним за предење. Пројекат ће имати две фазе:

– у првој фази рада обавиће се кабинетска истраживања. Теренско истраживање  ће се обавити током лета у селима на територији општине Oсечина који подразумева обављање интервјуа, стварање писане, фото и видео грађе.

– у другој фази пројекта приступиће се систематизацији и обради прикупљене грађе.  Прикупљени и систематизовани подаци представиће се јавности путем изложбе и пратеће публикације, видео материјал ће се употребити за монтирање документарно-етнолошког филма.

Целокупан пројект се заокружује његовим представљањем у оквиру програма  Прела у нобвембру. На тај начин, са вештином предења ће се упознати шира публика и знање ће се преносити на друге чланове локалне заједнице.

Сва прикупљена и систематизована грађа послужиће да се приступи изради  предлога за Национални регистар нематеријалног куктурног наслеђа.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja