„Међународна ликовна колонија и радионица Nature Art“

Област:

Визуелна уметност и мултимедија

Вредност:

300.000,00 РСД

Носиоци пројекта:

Ана Ивковић