„Увођење система аутоматизоване позајмице библиотечко-информационе грађе у НБОС кроз COBISS3“

Област:

Библиотечко-информациона делатностБиблиотечко-информациона делатност

Вредност:

500.000,00 РСД

Носиоци пројекта:

Ана Ивковић