„У осечинском крају пре 100 година“

Област:

Откривање, истраживање, заштита и коришћење нематеријалног културног наслеђа и радионица

Вредност:

300.000,00 РСД

Носиоци пројекта:

Ана Ивковић