„Ергономија земље-рад Ђорђа Станојевић“

Област:

Визуелна уметност и мултимедије

Вредност:

130.000,00 РСД

Носиоци пројекта:

Ана Ивковић