Народна библиотека Осечина

Браће Недића, 14253 Осечина, Србија

Е-маил: bibliotekaosecina@gmail.com
Телефони, факс: 014-451-111, 014-452 – 324
Издвојено одељење у Пецкој: 014-3455-118

Контакт

Директор:

Aна Васиљевић
ana.ivkovic.va@googlemail.com

Подаци о правном лицу

ПИБ: 101598107
Матични број: 17038150 

Шифра делатности: 9101
Текући рачун: 840-157664-11