Чланство

1. Чланство за ученике СШ и одрасле важи годину дана од дана учлањења – 400 дин.
Ученици од II до VIII разреда – 300 динара

2. Организоване групе – за одрасле(10 и више особа) – 300 дин.
За ученике ОШ ( 10 и више особа ) – 200 динара

3. Полугодишња чланарина

Ученици од II до VIII разреда – 200 динара
Ученици СШ и одрасли – 250 динара

4. Дневна чланарина – 50 дин.

ПОЗАЈМИЦА И ДРУГЕ УСЛУГЕ

 

Уписом у Библиотеку стичете право на коришћење свих наших фондова, у складу са условима предвиђеним Правилником о коришћењу библиотечко – информационе грађе.
1. Рок за позајмицу – 15 дана.
2. Продужење рока за позајмицу – још 15 дана. Могуће је и телефоном.
3. Публикације које се не издају на коришћење ван Библиотеке можете користити у читаоницама у Научном одељењу и Завичајном одељењу.