„Нови дизајн и подизање функционалности веб сајта НБО“

Област:

Дигитализација културног наслеђа и савременог стваралаштва

Вредност:

550.000, 00 РСД

Носиоци пројекта:

Ана Васиљевић