„Технике традиционалне женске радиности у осечинском крају“

Област:

Истарживање, заштита и коришћење нематеријалног културног наслеђа

Вредност:

300.000,00 РСД

Носиоци пројекта:

Ана Ивковић