Издвојено одељење у Пецкој

Издвојено одељење у Пецкој смештено је у простору Дома културе и обухвата површину од 75 м2. То је позајмно одељење, где се само обавља издавање књига.

На набавну политику овог одељења утичу потребе читалачке публике које је различите образовне, социјалне и старосне структуре. Књижни фонд броји око  6. 000 књига и садржи: белетристику- хит издања и дела проверене вредности, дечју књижевност, лектиру за основце и средњошколце, приручнике за природне и друштвене науке, као и општу и приручну литературу.

У читаоници издвојеног одељења налази се дневна и недељна штапма: Политика, Политикин забавник, Вечерње новости, Напред, НИН, …