„Улога обичаја прела у очувању нематеријалног културног наслеђа Осечинског краја“

Област:

Нематеријално културно наслеђе

Вредност:

150.000,00 РСД

Носиоци пројекта:

Ана Ивковић