Dečje odeljenje

Dečje odeljenje sa svojim fondom, opremom i bojama odgovara korisnicima od predškolskog uzrasta do završetka osnovne škole. Nalazi se na spratu biblioteke u prostoru od 60 m2.

Knjižni fond dečjeg odeljenja obuhvata preko 4. 000 knjiga. Fond čini veliki broj slikovnica, beletristika za decu, školska lektira, a deci su na raspolaganju dva računara i elektronski katakog. Tu je i veoma bogata zbirka priručnika, encikolpedija, leksikona i rečnika.

Sve knjige se nalaze u slobodnom pristupu, tako da deca mogu slobodno i samostalno da ih pogledaju, biraju i koriste u čitaonoci ili da ih pozajmljuju.

U skolpu odeljenja je i čitaonica sa 20 mesta u kojoj se svakodnevno koristi dečja štampa: Politikin zabavnik, Svetosavsko zvonce, …