Научно одељење

Научно одељење је, такође, на спрату. Обухвата површину од 72 м2. Има фонд од око 5. 000 публикацијa. Структуру фонда чине књиге које припадају свим научним и стручним областима знања: енциклопедије, приручници, лексикони, речници, атласи, као и публикације из психологије, филозофије, религије, социологије, права, биологије, хемије, физике, медицине, менаџмента, музике, позориста, филма, архитектуре, спорта, књижевне критике, географије, историје, итд.

Књиге су смештене по систему УДК, а посебна вредност јесте слободно претраживање фонда. Позајмица овог материјала није могућа. Набавном политиком, колеко је највише могућно, набављају се вредна дела науке и културе за потребе данашњих читалаца, али и са одговорношћу и пред будућим корисницима.

У оквиру одељења се налази и читаоница са 60 места, коју могу користити сви чланови библиотеке, Овај простор се користи за извођење различитих културних садржаја: изложбе, књижевне вечери и представљање књига.