SADRŽAJI KULTURE, NEMATERIJALNA KULTURNA DOBRA I ULOGA BIBLIOTEKE U FUNKCIJI KULTURNOG TURIZMA

jun 2, 2023

Centralni stručni skup za članove mreže „Biblioteke našeg okruženja“ održan je od 30. maja do 01. juna 2023. u banji Vrujci. Organizator programa bio je Internet klub Ljig i predsednik UO Mirko Marković. Ovom skupu u ime člana mreže Narodne biblioteke Osečina prisustvovala je Ana Vasiljević.

Kroz ovaj akreditovani seminar  u dva segmenta polaznici su se upoznali  sa korelacijama materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara lokalne zajednice sa zavičajnošću (sadržajima zavičajnog fonda). Poseban segment rada tokom seminara bilo je je upoznavanje sa metodima rada savremenih turističkih organizacija i mogućnostima koje za ovaj vid saradnje daju tradicionalne i nove turističke manifestacije. Što je imalo za cilj unapređenje bibliotečkog poslovanja u novim uslovima. Sintezom prva dva segmenta potkrepljena su na primerima dobre prakse uz inovativnosti u ovom delokrugu bibliotečkog delovanja kod nas i u regionu.

Seminar se izvodio kombinacijom video linka na skart displejima najnovije generacije i žive reči eminetnih stručnjaka u ovoj oblasti. Poslednjeg dana se organizovana je instruktaža ovladavanjem samostalnog kreiranja QR koda i „sajam ideja“ primenljivih i svakodnevnom radu. Realizacijom skupa ostvaren je jedinstveni balans akademskog i praktičnog kurikuluma iz ove oblasti.

Bibliotekari se rastali u lepoj energiji, sa zaključkom da mogu promeniti svet! Sva znanja usvojena na ovom skupu, mogu pomoči bibliotekarima da svako u svojoj sredini  znatno unapredi  osnovna bibliotečku ponudu.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja