Запослени

Mр Ана Васиљевић,
дипломирани библиотекар, на функцији директора

Јелена Чкојић Иконић,
библиотекар

Јелица Зељић,
књижничар

Тања Пертовић,
књижничар

Драган Павловић,
шеф рачуновосдтва

Бранко Петровић,
техничар инвестиционог и техничког одржавања и одржавања уређаја и опреме