Завичајно одељење

Завичајни фонд броји око 300 публикација, у оквиру кога се чувају дела на основу три критеријума:

– аутор je из Осечине,

– тема je Осечина

– издавач je из Осечине.

У њему се налазе књиге које обухватају различите области, завичајна периодика и некњижна грађа ( позивнице, каталози, плакати ).

Позајмица материјала из овог фонда није могућа, већ се користи искључиво у читаоници.