Интелектуално благо на завичајном одељењу

авг 16, 2021

Александра Костић уписала је Математички факултет, смер рачунарство и информатика, 2008. године. Дипломирала је 2012. године, са просечном оценом 9,60. Исте године је уписала Мастер студије на Математичком факултету у Београду, смер теоријска математика и примене. Мастер рад „Ефектна хомологија према Францис Сергерает-у“ одбранила је 2014. године, под ментoрством проф. др Зорана Петровића, са оценом 10. Докторске студије на Математичком факултету у Београду, смер математика, уписала је 2014. године. Положила је све испите предвиђене планом и програмом диокторских студија са просечном оценом 10. Резултати до којих је Александара Костић дошла у свом раду и које је представила у свом раду обухватају неколико области математике: комбинаторну теорију група, теорију карактера конагних група и комбинаторну топлогију. Завичајном одељењу библиотеке даровала је своју докторску дисертацију.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja