ПРОЈЕКАТ ОПШТИНЕ ОСЕЧИНА „КУЛТУРНО СРЦЕ ПОДГОРИНЕ“ ПРИМЕР ДОБРЕ ПРАКСЕ

апр 25, 2024

У среду, 24. априла 2024. године у Граској кући у престоници културе Србије 2024. године, граду Ужицу одржана је конференција „Политике децентрализације културе у Србији”.

Организатори конференције били су Деск Креативна Европа Србије при Министарству културе Републике Србије у сарадњи са градом Ужицем, и Сталном конференцијом градова и општина (СКГО).

Циљ ове једнодневне конференције био је  да кроз презентацију иновативних домаћих и европских програма, културних политика и примера добре праксе, промовишу могућности за развој локалних културних политика и децентрализацију културе у Србији. У

Догађај је окупио више од 50 представника/представница локалних управа задужених за културу и локалних институција културе из целе Србије.

Kонференцију су отворили Јелена Раковић Радивојевић, градоначелница Ужица, Марко Томашевић (Стална конференција градова и општина – Савез градова и општина Србије) и Вук Радуловић, руководилац Деска Kреативна Европа Србија при Министарству културе Р. Србије.

У оквиру другог темата под назиовом „Градови у фокусу” представљени су примери добре праксе градова и општина који су реализовали пројекте у оквиру овог конкурса.

Као пример добре праксе поред Параћина, Новог Пазара, Кикинде,  Деспотовца, представила се оптина Осечина, коју је представљала директорка Народне библиотеке Осечина Ана Васиљевић. Директорка је представила пројекат општине Осечина под називом  „Нови биоскоп и позорница Библиотеке у Осечини – Културно срце Подгорине“ као добар  пример пројеката којим су обезбеђана средства у оквиру позива за инфраструктурне пројекте „Градови у фокусу”. Представљање је имало за циљ да инспирише и мотивише и друге општине у Србији.

Захваљујући подршци ресорног Министарства културе кроз пројекте конкурса „Градови у фокусу“ у оквиру 4 фазе општина Осечина је добила 60 милиона динара и тим средствима реконструисали смо и успећшемо да опремимо биоскоп и позорницу Библиотеке у Осечини.  Без подршке Министарства културе, општина Осечина у скоријој будућности овај посао не би могла изнети сопственим буџетом.

Реализацијом овог пројекта у општини Осечина биће побољшани услови живота локалног становништва: оспособљен простор биоскопске сале и позорнице, са магацинским простором за потребе  библиотеке, који ће бити у складу са захтевима савремених програма и концепата организације и одржавања културних манифестација.

Област културе и уметности биће унапређена; обогаћен  друштвени  и културни живот места, подстакнут развој креативности и културне разноликости и укључивања Ромске националне мањине у кулурурни живот места.

Мултифункционални простор трансформише Народну библиотеку Осечина у живо средиште сусрета, промоције културе и уметности. Кроз иновативан приступ, библиотека постаје место које привлачи различите групе корисника и пружа им могућност да истражују и уче .

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja