САДРЖАЈИ КУЛТУРЕ, НЕМАТЕРИЈАЛНА КУЛТУРНА ДОБРА И УЛОГА БИБЛИОТЕКЕ У ФУНКЦИЈИ КУЛТУРНОГ ТУРИЗМА

јун 2, 2023

Централни стручни скуп за чланове мреже „Библиотеке нашег окружења“ одржан је од 30. маја до 01. јуна 2023. у бањи Врујци. Организатор програма био је Интернет клуб Љиг и председник УО Мирко Марковић. Овом скупу у име члана мреже Народне библиотеке Осечина присуствовала је Ана Васиљевић.

Кроз овај акредитовани семинар  у два сегмента полазници су се упознали  са корелацијама материјалних и нематеријалних културних добара локалне заједнице са завичајношћу (садржајима завичајног фонда). Посебан сегмент рада током семинара било је је упознавање са методима рада савремених туристичких организација и могућностима које за овај вид сарадње дају традиционалне и нове туристичке манифестације. Што је имало за циљ унапређење библиотечког пословања у новим условима. Синтезом прва два сегмента поткрепљена су на примерима добре праксе уз иновативности у овом делокругу библиотечког деловања код нас и у региону.

Семинар се изводио комбинацијом видео линка на скарт дисплејима најновије генерације и живе речи еминетних стручњака у овој области. Последњег дана се организована је инструктажа овладавањем самосталног креирања QR кода и „сајам идеја“ применљивих и свакодневном раду. Реализацијом скупа остварен је јединствени баланс академског и практичног курикулума из ове области.

Библиотекари се растали у лепој енергији, са закључком да могу променити свет! Сва знања усвојена на овом скупу, могу помочи библиотекарима да свако у својој средини  знатно унапреди  основна библиотечку понуду.

Ukidanje pečata
Pretrazivac kulturnog nasledja